Biz senin James Bond olma ihtimalini de sevdik Idris Elba! (Evet, var böyle bir şey.)