Bu karantinayı -evde geçiren şanslılar olarak- kendimize nasıl anlatacağız?