‘‘Senin mahkemeni tanımıyorum’’: Bilmemek filmi ve bizi baş başa bıraktığı hesaplaşmalar