Karantinadan sıkılma ayrıcalığı ve bu döneme atfedilen romantizm