Zorunda değiliz ama meyilliyiz: “Evet” demek ya da diyememek