Her ortama uyum sağlayan nadide kişilikler: Onlar aslında ambivert’ler (yani hem içe hem de dışa dönükler)