Regl izni: Çünkü değişim, sembolik kararlarla başlar