Festival güncesi: Kültür çeşitliliğinin önemi

Bozcaada Caz Festivali’nin adanın ruhundan beslenerek oluşturduğu BCF Keşif serisi o ruhun ne gibi çeşitliliklerden beslendiğinden tüm sanat emekçilerinin geleceklerine kadar uzanan konulara değiniyor. Bakmayın şu günlerde biraz mesafeli durduğumuza sanata hizmet eden her platform birleştiriciliğin en büyük örneği. Bu sefer kültür profesyonellerinin yönlendirmeleri ışığında müziği dinliyoruz. Kültür çeşitliliğinin önemi

Bazen zamandan ve mekândan bağımsız bazı hislerin yarattığı ortak anlayışlar meydana gelir. Keza sanat da en çok onlardan beslenir. Bu anlayışların devamlılığını sağlamak ise pek tabii çok önemlidir. Tarihi M.Ö 3000 yıllarına dayanan Bozcaada ise asırlardır tanıklık ettiği farklı kültürlerle çeşitliliğin güzelliğine ve korunup devamlılığının sağlanmasının önemine dair ilham almak için eşsiz bir mekân. BCF Keşif serisi Bozcaada rüzgârı misali son sürat zihinlerimizi ve ruhlarımızı tazelemeye devam ederken bu sefer kültürel ifadelerin çeşitliliğine kulak veriyoruz. Dikkatle dinlenildiği zaman çıkan tınıların birlikteliğin önemine dair hoş bir hatırlatma olduğunu fark ediyoruz.

Her ne kadar politik bir duruş gibi algılansa da kültürel ifadelerin çeşitliliği ve geliştirilmesi konusu aslında ekosistemin doğurduğu en doğal ve temel ihtiyaçlardan biri. Çeşitlilik müziği besteler, birliktelik ise atılan her tohumun yeşermesine hızla katkı sağlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan’ın moderasyonunu üstlendiği Kültürel İfadelerin Çeşitliliği ve Geliştirilmesi konusunda İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü ve aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi olan Özlem Ece Aydınlık ve Müzik Yorumcuları Destek Birliği Genel Sekreteri ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Merve Eryürük konuya dair düşüncelerini sektörel birikimleri ışığında anlatırken birlikte yaratılan seslerin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyorlar.

Şimdilerde festivaller biraz mesafeli biraz dijital olsa da yıllardır bünyelere işlemiş olan birliktelik anlayışları ne yaşanırsa yaşansın değişmiyor. Kültür politikaları ise insanlığın sahip olduğu en büyük mirası. Korunurken geliştirilmesi yönünde atılan her adım ise tarihin mihenk taşlarından olmaya aday. BCF Keşif serisi de Bozcaada’nın doğasının her canlıya kucak açıp büyütmesi gibi caz müzisyenlerinin yanı sıra tüm sanat emekçilerinin sesi olmaya devam ediyor. Yaşadığımız günlerde her endüstrinin kendi içinde yaşadığı zorluklar ortada. Müzik camiası da bundan epey etkileniyor. Öte yandan Türkiye’nin dijital platformları kullanma konusunda dünyanın birçok ülkesine kıyasla öne çıktığı da bir gerçek. Ağaçların altında salınarak caza karıştığımız o günler gelene kadar zorlu zamanlardan nasıl ilham alıp hareket etmemiz gerektiğini de müzik seveler olarak sanki bilmemiz gerekiyor.

Türkiye’nin de imzacısı olduğu 2005 yılında UNESCO önderliğinde kabul edilen Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi kapsamında yapılanları, sadece bir politika olmaktan ziyade hayatın içinde ne gibi adımlarla aktif sonuçlar alınabileceğini, şimdi durup dinleme zamanı.

 

Kültür çeşitliliğinin önemi Kültür çeşitliliğinin önemi Kültür çeşitliliğinin önemi