röportaj

Fobik ve cinsiyetçi gündeme salça olan Salçalı Gündem’i takdimimizdir